Wednesday, March 24, 2010

Lara Dutta in white shorts

Lara Dutta photo
Lara Dutta, originally uploaded by Bollyfame.

No comments: